ภาพกิจกรรม - ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

ประชุมการจัดเตรียมงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมเรื่อง การจัดงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หน.เหนือ ในวันอังคาร ที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 img 2548

img 2553

img 2550

img 2558

img_2548
img_2548
Image Detail Image Download
img_2550
img_2550
Image Detail Image Download
img_2553
img_2553
Image Detail Image Download
img_2556
img_2556
Image Detail Image Download
img_2557
img_2557
Image Detail Image Download
img_2558
img_2558
Image Detail Image Download
img_2559
img_2559
Image Detail Image Download
img_2569
img_2569
Image Detail Image Download
img_2570
img_2570
Image Detail Image Download
img_2571
img_2571
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery