ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ : เวลา ๑๓.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมีพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ เมตตาเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ โดยมีวาระการประชุม เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

img 5355

img 5367

img 5386

img 5390

img_5355
img_5355
Image Detail Image Download
img_5356
img_5356
Image Detail Image Download
img_5359
img_5359
Image Detail Image Download
img_5364
img_5364
Image Detail Image Download
img_5366
img_5366
Image Detail Image Download
img_5367
img_5367
Image Detail Image Download
img_5369
img_5369
Image Detail Image Download
img_5374
img_5374
Image Detail Image Download
img_5377
img_5377
Image Detail Image Download
img_5378
img_5378
Image Detail Image Download
img_5379
img_5379
Image Detail Image Download
img_5382
img_5382
Image Detail Image Download
img_5385
img_5385
Image Detail Image Download
img_5386
img_5386
Image Detail Image Download
img_5390
img_5390
Image Detail Image Download
img_5392
img_5392
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery