ภาพกิจกรรม - สูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐

สูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมสูมาคารวะขอพร รดน้ำดำหัวคณาจารย์สานสายใย จุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ เมตตาเป็นประธานในพิธี พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ศิษย์เก่า และนิสิตใหม่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยร่วมกันสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ปีใหม่เมือง ตามฮีตฮอยประเพณีล้านนา ณ ศาลาหลวงพุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 4967

img 5090

img 5175

img 5311

img_4941
img_4941
Image Detail Image Download
img_4943
img_4943
Image Detail Image Download
img_4944
img_4944
Image Detail Image Download
img_4961
img_4961
Image Detail Image Download
img_4962
img_4962
Image Detail Image Download
img_4967
img_4967
Image Detail Image Download
img_4974
img_4974
Image Detail Image Download
img_4987
img_4987
Image Detail Image Download
img_4989
img_4989
Image Detail Image Download
img_4990
img_4990
Image Detail Image Download
img_4993
img_4993
Image Detail Image Download
img_5005
img_5005
Image Detail Image Download
img_5006
img_5006
Image Detail Image Download
img_5016
img_5016
Image Detail Image Download
img_5020
img_5020
Image Detail Image Download
img_5032
img_5032
Image Detail Image Download
img_5040
img_5040
Image Detail Image Download
img_5043
img_5043
Image Detail Image Download
img_5044
img_5044
Image Detail Image Download
img_5048
img_5048
Image Detail Image Download
img_5049
img_5049
Image Detail Image Download
img_5059
img_5059
Image Detail Image Download
img_5060
img_5060
Image Detail Image Download
img_5061
img_5061
Image Detail Image Download
img_5069
img_5069
Image Detail Image Download
img_5072
img_5072
Image Detail Image Download
img_5076
img_5076
Image Detail Image Download
img_5080
img_5080
Image Detail Image Download
img_5083
img_5083
Image Detail Image Download
img_5090
img_5090
Image Detail Image Download
img_5126
img_5126
Image Detail Image Download
img_5129
img_5129
Image Detail Image Download
img_5130
img_5130
Image Detail Image Download
img_5131
img_5131
Image Detail Image Download
img_5133
img_5133
Image Detail Image Download
img_5134
img_5134
Image Detail Image Download
img_5135
img_5135
Image Detail Image Download
img_5136
img_5136
Image Detail Image Download
img_5141
img_5141
Image Detail Image Download
img_5142
img_5142
Image Detail Image Download
img_5143
img_5143
Image Detail Image Download
img_5144
img_5144
Image Detail Image Download
img_5145
img_5145
Image Detail Image Download
img_5146
img_5146
Image Detail Image Download
img_5147
img_5147
Image Detail Image Download
img_5148
img_5148
Image Detail Image Download
img_5149
img_5149
Image Detail Image Download
img_5150
img_5150
Image Detail Image Download
img_5151
img_5151
Image Detail Image Download
img_5161
img_5161
Image Detail Image Download
img_5162
img_5162
Image Detail Image Download
img_5166
img_5166
Image Detail Image Download
img_5175
img_5175
Image Detail Image Download
img_5179
img_5179
Image Detail Image Download
img_5183
img_5183
Image Detail Image Download
img_5191
img_5191
Image Detail Image Download
img_5198
img_5198
Image Detail Image Download
img_5206
img_5206
Image Detail Image Download
img_5213
img_5213
Image Detail Image Download
img_5216
img_5216
Image Detail Image Download
img_5225
img_5225
Image Detail Image Download
img_5239
img_5239
Image Detail Image Download
img_5253
img_5253
Image Detail Image Download
img_5263
img_5263
Image Detail Image Download
img_5283
img_5283
Image Detail Image Download
img_5295
img_5295
Image Detail Image Download
img_5298
img_5298
Image Detail Image Download
img_5300
img_5300
Image Detail Image Download
img_5301
img_5301
Image Detail Image Download
img_5302
img_5302
Image Detail Image Download
img_5303
img_5303
Image Detail Image Download
img_5311
img_5311
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery