ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เพื่อปรับปรุงร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อที่จำนำเสนอนร่างหลักสูตรประกาศนียบัตร ๖ หลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสืบต่อไป ณ ห้องประชุมย่อย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

IMG 4922

IMG 4933

 

IMG 4918

IMG 4916

IMG_4916
IMG_4916
Image Detail Image Download
IMG_4918
IMG_4918
Image Detail Image Download
IMG_4921
IMG_4921
Image Detail Image Download
IMG_4922
IMG_4922
Image Detail Image Download
IMG_4924
IMG_4924
Image Detail Image Download
IMG_4925
IMG_4925
Image Detail Image Download
IMG_4926
IMG_4926
Image Detail Image Download
IMG_4930
IMG_4930
Image Detail Image Download
IMG_4933
IMG_4933
Image Detail Image Download
IMG_4935
IMG_4935
Image Detail Image Download
IMG_4937
IMG_4937
Image Detail Image Download
IMG_4938
IMG_4938
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery