ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมือง

กิจกรรมจุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมือง

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประกอบพิธีสามีจิกรรม (สูมาคารวะ) พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในกิจกรรมจุ่มเนื้อเย็นใจ๋ปี๋ใหม่เมือง ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และบุคลากรวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง หลังจากนั้นได้มีการประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการพระธาตุแช่แห้ง พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน ๔ ทุน ณ ห้องเรียน ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 4626

IMG 4603

IMG 4678

IMG 4703

IMG_4596
IMG_4596
Image Detail Image Download
IMG_4603
IMG_4603
Image Detail Image Download
IMG_4605
IMG_4605
Image Detail Image Download
IMG_4606
IMG_4606
Image Detail Image Download
IMG_4611
IMG_4611
Image Detail Image Download
IMG_4613
IMG_4613
Image Detail Image Download
IMG_4616
IMG_4616
Image Detail Image Download
IMG_4619
IMG_4619
Image Detail Image Download
IMG_4626
IMG_4626
Image Detail Image Download
IMG_4627
IMG_4627
Image Detail Image Download
IMG_4629
IMG_4629
Image Detail Image Download
IMG_4631
IMG_4631
Image Detail Image Download
IMG_4632
IMG_4632
Image Detail Image Download
IMG_4634
IMG_4634
Image Detail Image Download
IMG_4636
IMG_4636
Image Detail Image Download
IMG_4637
IMG_4637
Image Detail Image Download
IMG_4638
IMG_4638
Image Detail Image Download
IMG_4639
IMG_4639
Image Detail Image Download
IMG_4640
IMG_4640
Image Detail Image Download
IMG_4641
IMG_4641
Image Detail Image Download
IMG_4645
IMG_4645
Image Detail Image Download
IMG_4669
IMG_4669
Image Detail Image Download
IMG_4670
IMG_4670
Image Detail Image Download
IMG_4673
IMG_4673
Image Detail Image Download
IMG_4674
IMG_4674
Image Detail Image Download
IMG_4678
IMG_4678
Image Detail Image Download
IMG_4679
IMG_4679
Image Detail Image Download
IMG_4697
IMG_4697
Image Detail Image Download
IMG_4701
IMG_4701
Image Detail Image Download
IMG_4703
IMG_4703
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery