ภาพกิจกรรม - กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ : ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการมหาจุฬาอาสาเติมปัญญาสู่ชุมชนและสังคม ณ โรงเรียนบ้านเปา ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน โดยมีพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวให้โอวาท ดร.พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อริยะมงคล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กิจกรรมภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านเปา จากนั้นได้ร่วมกันทาสีห้องน้ำและรั้วโรงเรียนในกิจกรรมพี่น้องสานสัมพันธ์ มจร. กับชุมชนโรงเรียนบ้านเปา

img 2792

img 2818

img 2895

img 2845

img_2697
img_2697
Image Detail Image Download
img_2700
img_2700
Image Detail Image Download
img_2702
img_2702
Image Detail Image Download
img_2703
img_2703
Image Detail Image Download
img_2704
img_2704
Image Detail Image Download
img_2705
img_2705
Image Detail Image Download
img_2706
img_2706
Image Detail Image Download
img_2709
img_2709
Image Detail Image Download
img_2726
img_2726
Image Detail Image Download
img_2727
img_2727
Image Detail Image Download
img_2728
img_2728
Image Detail Image Download
img_2772
img_2772
Image Detail Image Download
img_2792
img_2792
Image Detail Image Download
img_2797
img_2797
Image Detail Image Download
img_2800
img_2800
Image Detail Image Download
img_2804
img_2804
Image Detail Image Download
img_2809
img_2809
Image Detail Image Download
img_2812
img_2812
Image Detail Image Download
img_2818
img_2818
Image Detail Image Download
img_2825
img_2825
Image Detail Image Download
img_2828
img_2828
Image Detail Image Download
img_2833
img_2833
Image Detail Image Download
img_2845
img_2845
Image Detail Image Download
img_2852
img_2852
Image Detail Image Download
img_2856
img_2856
Image Detail Image Download
img_2867
img_2867
Image Detail Image Download
img_2871
img_2871
Image Detail Image Download
img_2873
img_2873
Image Detail Image Download
img_2874
img_2874
Image Detail Image Download
img_2884
img_2884
Image Detail Image Download
img_2885
img_2885
Image Detail Image Download
img_2888
img_2888
Image Detail Image Download
img_2889
img_2889
Image Detail Image Download
img_2895
img_2895
Image Detail Image Download
img_2896
img_2896
Image Detail Image Download
img_2898
img_2898
Image Detail Image Download
img_2900
img_2900
Image Detail Image Download
img_2906
img_2906
Image Detail Image Download
img_2917
img_2917
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery