ภาพกิจกรรม - โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๐

  

          วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน  จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๐ จัดโดยวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ  แช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายอนุชา สุวรรณ นายอำเภอภูเพียง เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ในครั้งนี้ด้วย ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ทั้งสิ้นจำนวน ๓๗ รูป

img 4323

img 4349

img 4379

img 4426

img_4235
img_4235
Image Detail Image Download
img_4236
img_4236
Image Detail Image Download
img_4239
img_4239
Image Detail Image Download
img_4247
img_4247
Image Detail Image Download
img_4263
img_4263
Image Detail Image Download
img_4313
img_4313
Image Detail Image Download
img_4317
img_4317
Image Detail Image Download
img_4319
img_4319
Image Detail Image Download
img_4320
img_4320
Image Detail Image Download
img_4321
img_4321
Image Detail Image Download
img_4323
img_4323
Image Detail Image Download
img_4325
img_4325
Image Detail Image Download
img_4326
img_4326
Image Detail Image Download
img_4332
img_4332
Image Detail Image Download
img_4333
img_4333
Image Detail Image Download
img_4334
img_4334
Image Detail Image Download
img_4336
img_4336
Image Detail Image Download
img_4338
img_4338
Image Detail Image Download
img_4339
img_4339
Image Detail Image Download
img_4342
img_4342
Image Detail Image Download
img_4343
img_4343
Image Detail Image Download
img_4349
img_4349
Image Detail Image Download
img_4358
img_4358
Image Detail Image Download
img_4361
img_4361
Image Detail Image Download
img_4364
img_4364
Image Detail Image Download
img_4368
img_4368
Image Detail Image Download
img_4371
img_4371
Image Detail Image Download
img_4372
img_4372
Image Detail Image Download
img_4373
img_4373
Image Detail Image Download
img_4377
img_4377
Image Detail Image Download
img_4379
img_4379
Image Detail Image Download
img_4380
img_4380
Image Detail Image Download
img_4384
img_4384
Image Detail Image Download
img_4389
img_4389
Image Detail Image Download
img_4390
img_4390
Image Detail Image Download
img_4407
img_4407
Image Detail Image Download
img_4418
img_4418
Image Detail Image Download
img_4422
img_4422
Image Detail Image Download
img_4424
img_4424
Image Detail Image Download
img_4426
img_4426
Image Detail Image Download
img_4428
img_4428
Image Detail Image Download
img_4437
img_4437
Image Detail Image Download
img_4442
img_4442
Image Detail Image Download
img_4452
img_4452
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery