ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙   ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 3945

img 3948

img 3961

 

img 4010

img_3945
img_3945
Image Detail Image Download
img_3946
img_3946
Image Detail Image Download
img_3948
img_3948
Image Detail Image Download
img_3949
img_3949
Image Detail Image Download
img_3956
img_3956
Image Detail Image Download
img_3957
img_3957
Image Detail Image Download
img_3959
img_3959
Image Detail Image Download
img_3961
img_3961
Image Detail Image Download
img_3964
img_3964
Image Detail Image Download
img_3966
img_3966
Image Detail Image Download
img_4010
img_4010
Image Detail Image Download
img_4011
img_4011
Image Detail Image Download
img_4012
img_4012
Image Detail Image Download
img_4013
img_4013
Image Detail Image Download
img_4014
img_4014
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery