ภาพกิจกรรม - เวทีเสวนาวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

เวทีเสวนาวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดเวทีเสวนาวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร โดยการแบ่งกลุ่มย่อยวิพากษ์หลักสูตร์ ๑.เวทีวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธเกษตร ๒.เวทีวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรอักษรศาสตร์ล้านนา ๓.เวทีวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวัฒธรรมท้องถิ่นไทย ๔.เวทีวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย ๕.เวทีวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยชั้นสูง ๖.เวทีวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลท้องถิ่นไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

IMG 3748

IMG 3764

IMG 3877

IMG 3942

IMG_3748
IMG_3748
Image Detail Image Download
IMG_3764
IMG_3764
Image Detail Image Download
IMG_3799
IMG_3799
Image Detail Image Download
IMG_3801
IMG_3801
Image Detail Image Download
IMG_3804
IMG_3804
Image Detail Image Download
IMG_3809
IMG_3809
Image Detail Image Download
IMG_3810
IMG_3810
Image Detail Image Download
IMG_3812
IMG_3812
Image Detail Image Download
IMG_3822
IMG_3822
Image Detail Image Download
IMG_3831
IMG_3831
Image Detail Image Download
IMG_3832
IMG_3832
Image Detail Image Download
IMG_3834
IMG_3834
Image Detail Image Download
IMG_3840
IMG_3840
Image Detail Image Download
IMG_3841
IMG_3841
Image Detail Image Download
IMG_3846
IMG_3846
Image Detail Image Download
IMG_3847
IMG_3847
Image Detail Image Download
IMG_3849
IMG_3849
Image Detail Image Download
IMG_3850
IMG_3850
Image Detail Image Download
IMG_3853
IMG_3853
Image Detail Image Download
IMG_3856
IMG_3856
Image Detail Image Download
IMG_3864
IMG_3864
Image Detail Image Download
IMG_3865
IMG_3865
Image Detail Image Download
IMG_3867
IMG_3867
Image Detail Image Download
IMG_3873
IMG_3873
Image Detail Image Download
IMG_3877
IMG_3877
Image Detail Image Download
IMG_3883
IMG_3883
Image Detail Image Download
IMG_3886
IMG_3886
Image Detail Image Download
IMG_3890
IMG_3890
Image Detail Image Download
IMG_3901
IMG_3901
Image Detail Image Download
IMG_3904
IMG_3904
Image Detail Image Download
IMG_3911
IMG_3911
Image Detail Image Download
IMG_3914
IMG_3914
Image Detail Image Download
IMG_3919
IMG_3919
Image Detail Image Download
IMG_3923
IMG_3923
Image Detail Image Download
IMG_3926
IMG_3926
Image Detail Image Download
IMG_3929
IMG_3929
Image Detail Image Download
IMG_3931
IMG_3931
Image Detail Image Download
IMG_3937
IMG_3937
Image Detail Image Download
IMG_3942
IMG_3942
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery