ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓,๑๕,๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ภาควันจันทร์ - วันศุกร์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

IMG 3325

IMG 3332

IMG 3362

IMG 3367

IMG_3325
IMG_3325
Image Detail Image Download
IMG_3327
IMG_3327
Image Detail Image Download
IMG_3330
IMG_3330
Image Detail Image Download
IMG_3332
IMG_3332
Image Detail Image Download
IMG_3362
IMG_3362
Image Detail Image Download
IMG_3364
IMG_3364
Image Detail Image Download
IMG_3366
IMG_3366
Image Detail Image Download
IMG_3367
IMG_3367
Image Detail Image Download
IMG_3711
IMG_3711
Image Detail Image Download
IMG_3712
IMG_3712
Image Detail Image Download
IMG_3713
IMG_3713
Image Detail Image Download
IMG_3715
IMG_3715
Image Detail Image Download
IMG_3717
IMG_3717
Image Detail Image Download
IMG_3718
IMG_3718
Image Detail Image Download
IMG_3719
IMG_3719
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery