ภาพกิจกรรม - กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ : ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนธาราบรรพต ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยมีพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวให้โอวาท กิจกรรมภายในงานได้มีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของคณะครู นักเรียน และประชาชน จากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนธาราบรรพต จากนั้นพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดแพรคลุมป้ายอาคารห้องสมุดธารน้ำใจมหาจุฬาฯ สู่ยอดดอย ๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งมอบอาคารห้องสมุดให้กับโรงเรียนธาราบรรพตต่อไป ภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมเตะบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ กับ คณะครูโรงเรียนธาราบรรพต ซึ่งทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ชนะไป  ๕ ประตูต่อ ๒

img 3479

img 3611

img 3618

img 3551

img_3405
img_3405
Image Detail Image Download
img_3409
img_3409
Image Detail Image Download
img_3410
img_3410
Image Detail Image Download
img_3411
img_3411
Image Detail Image Download
img_3412
img_3412
Image Detail Image Download
img_3413
img_3413
Image Detail Image Download
img_3414
img_3414
Image Detail Image Download
img_3416
img_3416
Image Detail Image Download
img_3417
img_3417
Image Detail Image Download
img_3420
img_3420
Image Detail Image Download
img_3421
img_3421
Image Detail Image Download
img_3423
img_3423
Image Detail Image Download
img_3425
img_3425
Image Detail Image Download
img_3426
img_3426
Image Detail Image Download
img_3432
img_3432
Image Detail Image Download
img_3452
img_3452
Image Detail Image Download
img_3460
img_3460
Image Detail Image Download
img_3463
img_3463
Image Detail Image Download
img_3476
img_3476
Image Detail Image Download
img_3479
img_3479
Image Detail Image Download
img_3491
img_3491
Image Detail Image Download
img_3497
img_3497
Image Detail Image Download
img_3506
img_3506
Image Detail Image Download
img_3534
img_3534
Image Detail Image Download
img_3540
img_3540
Image Detail Image Download
img_3551
img_3551
Image Detail Image Download
img_3560
img_3560
Image Detail Image Download
img_3570
img_3570
Image Detail Image Download
img_3579
img_3579
Image Detail Image Download
img_3593
img_3593
Image Detail Image Download
img_3599
img_3599
Image Detail Image Download
img_3604
img_3604
Image Detail Image Download
img_3609
img_3609
Image Detail Image Download
img_3611
img_3611
Image Detail Image Download
img_3618
img_3618
Image Detail Image Download
img_3628
img_3628
Image Detail Image Download
img_3634
img_3634
Image Detail Image Download
img_3650
img_3650
Image Detail Image Download
img_3654
img_3654
Image Detail Image Download
img_3655
img_3655
Image Detail Image Download
img_3661
img_3661
Image Detail Image Download
img_3662
img_3662
Image Detail Image Download
img_3663
img_3663
Image Detail Image Download
img_3668
img_3668
Image Detail Image Download
img_3680
img_3680
Image Detail Image Download
img_3694
img_3694
Image Detail Image Download
img_3696
img_3696
Image Detail Image Download
img_3697
img_3697
Image Detail Image Download
img_3698
img_3698
Image Detail Image Download
img_3699
img_3699
Image Detail Image Download
img_3700
img_3700
Image Detail Image Download
img_3701
img_3701
Image Detail Image Download
img_3702
img_3702
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery