ภาพกิจกรรม - งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประเคนถวายองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร จำนวน ๑๐ ไตร ถวายแด่พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พร้อมด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ คนดีศรีภูเพียง ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ในอำเภอภูเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและเจริญพุทธมนต์ ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 3033

img 3114

img 3074

img 3230

img_2964
img_2964
Image Detail Image Download
img_2965
img_2965
Image Detail Image Download
img_2966
img_2966
Image Detail Image Download
img_2969
img_2969
Image Detail Image Download
img_2974
img_2974
Image Detail Image Download
img_2980
img_2980
Image Detail Image Download
img_2982
img_2982
Image Detail Image Download
img_2990
img_2990
Image Detail Image Download
img_2998
img_2998
Image Detail Image Download
img_3002
img_3002
Image Detail Image Download
img_3003
img_3003
Image Detail Image Download
img_3004
img_3004
Image Detail Image Download
img_3005
img_3005
Image Detail Image Download
img_3014
img_3014
Image Detail Image Download
img_3016
img_3016
Image Detail Image Download
img_3023
img_3023
Image Detail Image Download
img_3025
img_3025
Image Detail Image Download
img_3026
img_3026
Image Detail Image Download
img_3027
img_3027
Image Detail Image Download
img_3031
img_3031
Image Detail Image Download
img_3032
img_3032
Image Detail Image Download
img_3033
img_3033
Image Detail Image Download
img_3043
img_3043
Image Detail Image Download
img_3048
img_3048
Image Detail Image Download
img_3058
img_3058
Image Detail Image Download
img_3068
img_3068
Image Detail Image Download
img_3069
img_3069
Image Detail Image Download
img_3072
img_3072
Image Detail Image Download
img_3074
img_3074
Image Detail Image Download
img_3080
img_3080
Image Detail Image Download
img_3082
img_3082
Image Detail Image Download
img_3086
img_3086
Image Detail Image Download
img_3087
img_3087
Image Detail Image Download
img_3091
img_3091
Image Detail Image Download
img_3096
img_3096
Image Detail Image Download
img_3097
img_3097
Image Detail Image Download
img_3101
img_3101
Image Detail Image Download
img_3110
img_3110
Image Detail Image Download
img_3114
img_3114
Image Detail Image Download
img_3120
img_3120
Image Detail Image Download
img_3127
img_3127
Image Detail Image Download
img_3130
img_3130
Image Detail Image Download
img_3131
img_3131
Image Detail Image Download
img_3135
img_3135
Image Detail Image Download
img_3137
img_3137
Image Detail Image Download
img_3139
img_3139
Image Detail Image Download
img_3143
img_3143
Image Detail Image Download
img_3149
img_3149
Image Detail Image Download
img_3158
img_3158
Image Detail Image Download
img_3160
img_3160
Image Detail Image Download
img_3165
img_3165
Image Detail Image Download
img_3171
img_3171
Image Detail Image Download
img_3183
img_3183
Image Detail Image Download
img_3184
img_3184
Image Detail Image Download
img_3185
img_3185
Image Detail Image Download
img_3186
img_3186
Image Detail Image Download
img_3187
img_3187
Image Detail Image Download
img_3188
img_3188
Image Detail Image Download
img_3204
img_3204
Image Detail Image Download
img_3207
img_3207
Image Detail Image Download
img_3212
img_3212
Image Detail Image Download
img_3226
img_3226
Image Detail Image Download
img_3230
img_3230
Image Detail Image Download
img_3235
img_3235
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery