ภาพกิจกรรม - โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         วันนี้ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้จัดโครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม โดย การปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน ๑๒๐ ต้น เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐ และทำเป็นอุโมงค์ต้นไม้ บริเวณทางเข้าวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ลานพระบรมธาตุแช่แห้ง

img 2863

img 2869

img 2910

img 2924

img_2863
img_2863
Image Detail Image Download
img_2869
img_2869
Image Detail Image Download
img_2870
img_2870
Image Detail Image Download
img_2872
img_2872
Image Detail Image Download
img_2874
img_2874
Image Detail Image Download
img_2880
img_2880
Image Detail Image Download
img_2888
img_2888
Image Detail Image Download
img_2890
img_2890
Image Detail Image Download
img_2891
img_2891
Image Detail Image Download
img_2895
img_2895
Image Detail Image Download
img_2897
img_2897
Image Detail Image Download
img_2901
img_2901
Image Detail Image Download
img_2905
img_2905
Image Detail Image Download
img_2907
img_2907
Image Detail Image Download
img_2910
img_2910
Image Detail Image Download
img_2924
img_2924
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery