ภาพกิจกรรม - วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         วันนี้ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานพระบรมธาตุแช่แห้ง ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานและทรงร่วมเดิน ในงานเดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทรงพระดำเนินนำขบวนออกจากข่วงเมืองน่าน ไปยังวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เป็นระยะทาง ๓.๒๖ กิโลเมตร จากนั้นทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมธาตุแช่แห้ง พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ตามพระราชอัธยาศัย ในนามมูลนิธิพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างสะพานและอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการฯ ก่อสร้าง ๒๘๐ ล้านบาท

img 2699

img 2711

img 2725

img 2741

img_2674
img_2674
Image Detail Image Download
img_2675
img_2675
Image Detail Image Download
img_2683
img_2683
Image Detail Image Download
img_2699
img_2699
Image Detail Image Download
img_2702
img_2702
Image Detail Image Download
img_2704
img_2704
Image Detail Image Download
img_2711
img_2711
Image Detail Image Download
img_2713
img_2713
Image Detail Image Download
img_2717
img_2717
Image Detail Image Download
img_2723
img_2723
Image Detail Image Download
img_2725
img_2725
Image Detail Image Download
img_2735
img_2735
Image Detail Image Download
img_2737
img_2737
Image Detail Image Download
img_2741
img_2741
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery