ภาพกิจกรรม - งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐

งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

         วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ :  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โดยมี พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เจ้าคณะอำเภอภูเพียง กระทำพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์สรงพระธาตุพระราชทาน ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และผ้าไตรพระราชทาน จำนวน ๑๐ ไตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอัญเชิญผ้าทิพย์ห่มพระธาตุ ในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีขบวนแห่ของบุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยขบวนแห่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนชาวน่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา ขบวนฟ้อน ขบวนครัวตาน กว่า ๓๐ ขบวน ขึ้นดอยพระธาตุแช่แห้ง มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอภูเพียง องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และแพร่ธำรงวิทย์ งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นการนมัสการ สมโภชเฉลิมฉลององค์พระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งกระทำมาทุกปี วันนี้ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นวันปฐมฤกษ์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ ไปจนถึง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ใต้ รวมระยะเวลา ๗ วัน ๗ คืน โดยพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาว เข้าร่วมพิธีสืบชาตาหลวง ส่งเคราะห์ หลีกเคราะห์ ต่ออายุรับโชค ทำวัตรเย็นและร่วมเจริญพระพุทธมนต์หลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นการสืบงานประเพณี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและเจริญสติภาวนา เพื่อนำไปปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันสังคมอย่างมีความสุข

img 2560

img 2562

img 2598

img 2633

img_2433
img_2433
Image Detail Image Download
img_2437
img_2437
Image Detail Image Download
img_2438
img_2438
Image Detail Image Download
img_2440
img_2440
Image Detail Image Download
img_2443
img_2443
Image Detail Image Download
img_2444
img_2444
Image Detail Image Download
img_2445
img_2445
Image Detail Image Download
img_2446
img_2446
Image Detail Image Download
img_2447
img_2447
Image Detail Image Download
img_2453
img_2453
Image Detail Image Download
img_2458
img_2458
Image Detail Image Download
img_2464
img_2464
Image Detail Image Download
img_2465
img_2465
Image Detail Image Download
img_2466
img_2466
Image Detail Image Download
img_2468
img_2468
Image Detail Image Download
img_2469
img_2469
Image Detail Image Download
img_2471
img_2471
Image Detail Image Download
img_2480
img_2480
Image Detail Image Download
img_2488
img_2488
Image Detail Image Download
img_2489
img_2489
Image Detail Image Download
img_2490
img_2490
Image Detail Image Download
img_2493
img_2493
Image Detail Image Download
img_2495
img_2495
Image Detail Image Download
img_2496
img_2496
Image Detail Image Download
img_2500
img_2500
Image Detail Image Download
img_2501
img_2501
Image Detail Image Download
img_2502
img_2502
Image Detail Image Download
img_2503
img_2503
Image Detail Image Download
img_2560
img_2560
Image Detail Image Download
img_2562
img_2562
Image Detail Image Download
img_2563
img_2563
Image Detail Image Download
img_2564
img_2564
Image Detail Image Download
img_2566
img_2566
Image Detail Image Download
img_2572
img_2572
Image Detail Image Download
img_2577
img_2577
Image Detail Image Download
img_2581
img_2581
Image Detail Image Download
img_2582
img_2582
Image Detail Image Download
img_2583
img_2583
Image Detail Image Download
img_2588
img_2588
Image Detail Image Download
img_2591
img_2591
Image Detail Image Download
img_2593
img_2593
Image Detail Image Download
img_2598
img_2598
Image Detail Image Download
img_2604
img_2604
Image Detail Image Download
img_2610
img_2610
Image Detail Image Download
img_2615
img_2615
Image Detail Image Download
img_2617
img_2617
Image Detail Image Download
img_2619
img_2619
Image Detail Image Download
img_2621
img_2621
Image Detail Image Download
img_2630
img_2630
Image Detail Image Download
img_2633
img_2633
Image Detail Image Download
img_2634
img_2634
Image Detail Image Download
img_2636
img_2636
Image Detail Image Download
img_2639
img_2639
Image Detail Image Download
img_2640
img_2640
Image Detail Image Download
img_2644
img_2644
Image Detail Image Download
img_2647
img_2647
Image Detail Image Download
img_2649
img_2649
Image Detail Image Download
img_2650
img_2650
Image Detail Image Download
img_2656
img_2656
Image Detail Image Download
img_2657
img_2657
Image Detail Image Download
img_2660
img_2660
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery