ภาพกิจกรรม - กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ในภาคเช้าได้มีกิจกรรมเดินธรรมยาตราประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยเริ่มต้นขบวนที่วัดมิ่งเมือง และเดินขบวนไปรอบเมืองน่าน มุ่งหน้า นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน และไปประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญรับน้อง ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ มีการผูกข้อไม้ข้อมือให้แก่นิสิตรุ่นน้องและรุ่นพี่เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่นิสิต

img 7621

img 7632

img 7820

img 7833

img_7621
img_7621
Image Detail Image Download
img_7627
img_7627
Image Detail Image Download
img_7630
img_7630
Image Detail Image Download
img_7632
img_7632
Image Detail Image Download
img_7633
img_7633
Image Detail Image Download
img_7634
img_7634
Image Detail Image Download
img_7635
img_7635
Image Detail Image Download
img_7636
img_7636
Image Detail Image Download
img_7637
img_7637
Image Detail Image Download
img_7638
img_7638
Image Detail Image Download
img_7639
img_7639
Image Detail Image Download
img_7640
img_7640
Image Detail Image Download
img_7641
img_7641
Image Detail Image Download
img_7642
img_7642
Image Detail Image Download
img_7643
img_7643
Image Detail Image Download
img_7644
img_7644
Image Detail Image Download
img_7645
img_7645
Image Detail Image Download
img_7646
img_7646
Image Detail Image Download
img_7647
img_7647
Image Detail Image Download
img_7648
img_7648
Image Detail Image Download
img_7733
img_7733
Image Detail Image Download
img_7747
img_7747
Image Detail Image Download
img_7748
img_7748
Image Detail Image Download
img_7749
img_7749
Image Detail Image Download
img_7750
img_7750
Image Detail Image Download
img_7751
img_7751
Image Detail Image Download
img_7752
img_7752
Image Detail Image Download
img_7753
img_7753
Image Detail Image Download
img_7754
img_7754
Image Detail Image Download
img_7755
img_7755
Image Detail Image Download
img_7756
img_7756
Image Detail Image Download
img_7757
img_7757
Image Detail Image Download
img_7758
img_7758
Image Detail Image Download
img_7759
img_7759
Image Detail Image Download
img_7760
img_7760
Image Detail Image Download
img_7761
img_7761
Image Detail Image Download
img_7762
img_7762
Image Detail Image Download
img_7763
img_7763
Image Detail Image Download
img_7764
img_7764
Image Detail Image Download
img_7765
img_7765
Image Detail Image Download
img_7766
img_7766
Image Detail Image Download
img_7767
img_7767
Image Detail Image Download
img_7768
img_7768
Image Detail Image Download
img_7769
img_7769
Image Detail Image Download
img_7770
img_7770
Image Detail Image Download
img_7771
img_7771
Image Detail Image Download
img_7772
img_7772
Image Detail Image Download
img_7773
img_7773
Image Detail Image Download
img_7788
img_7788
Image Detail Image Download
img_7794
img_7794
Image Detail Image Download
img_7796
img_7796
Image Detail Image Download
img_7797
img_7797
Image Detail Image Download
img_7798
img_7798
Image Detail Image Download
img_7799
img_7799
Image Detail Image Download
img_7800
img_7800
Image Detail Image Download
img_7808
img_7808
Image Detail Image Download
img_7820
img_7820
Image Detail Image Download
img_7823
img_7823
Image Detail Image Download
img_7833
img_7833
Image Detail Image Download
img_7844
img_7844
Image Detail Image Download
img_7846
img_7846
Image Detail Image Download
img_7847
img_7847
Image Detail Image Download
img_7849
img_7849
Image Detail Image Download
img_7856
img_7856
Image Detail Image Download
img_7858
img_7858
Image Detail Image Download
img_7861
img_7861
Image Detail Image Download
img_7868
img_7868
Image Detail Image Download
img_7870
img_7870
Image Detail Image Download
img_7875
img_7875
Image Detail Image Download
img_7876
img_7876
Image Detail Image Download
img_7880
img_7880
Image Detail Image Download
img_7889
img_7889
Image Detail Image Download
img_7896
img_7896
Image Detail Image Download
img_7898
img_7898
Image Detail Image Download
img_7901
img_7901
Image Detail Image Download
img_7917
img_7917
Image Detail Image Download
img_7918
img_7918
Image Detail Image Download
img_7926
img_7926
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery