ภาพกิจกรรม - กิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ ๑

กิจกรรมเสริมหลักสูตร นิสิตชั้นปีที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต โดย ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ นำนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ ๑ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้อัญเชิญธรรมคัมภีร์ล้านนาน่าน ในโครงการปริวรรตธรรม ณ วัดภูมิทร์ ทัศนศึกษา ณ ศาลาจังหวัดน่าน ในโครงการ "ศูนย์กลางเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอำนวยความยุติธรรม" และ ทัศนศึกษา การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดน่าน

img 1756

img 1796

img 1832

img 1998

img_1748
img_1748
Image Detail Image Download
img_1756
img_1756
Image Detail Image Download
img_1765
img_1765
Image Detail Image Download
img_1766
img_1766
Image Detail Image Download
img_1768
img_1768
Image Detail Image Download
img_1770
img_1770
Image Detail Image Download
img_1771
img_1771
Image Detail Image Download
img_1772
img_1772
Image Detail Image Download
img_1787
img_1787
Image Detail Image Download
img_1791
img_1791
Image Detail Image Download
img_1796
img_1796
Image Detail Image Download
img_1800
img_1800
Image Detail Image Download
img_1817
img_1817
Image Detail Image Download
img_1818
img_1818
Image Detail Image Download
img_1823
img_1823
Image Detail Image Download
img_1832
img_1832
Image Detail Image Download
img_1849
img_1849
Image Detail Image Download
img_1854
img_1854
Image Detail Image Download
img_1867
img_1867
Image Detail Image Download
img_1869
img_1869
Image Detail Image Download
img_1879
img_1879
Image Detail Image Download
img_1885
img_1885
Image Detail Image Download
img_1887
img_1887
Image Detail Image Download
img_1908
img_1908
Image Detail Image Download
img_1912
img_1912
Image Detail Image Download
img_1916
img_1916
Image Detail Image Download
img_1919
img_1919
Image Detail Image Download
img_1924
img_1924
Image Detail Image Download
img_1933
img_1933
Image Detail Image Download
img_1947
img_1947
Image Detail Image Download
img_1950
img_1950
Image Detail Image Download
img_1954
img_1954
Image Detail Image Download
img_1981
img_1981
Image Detail Image Download
img_1983
img_1983
Image Detail Image Download
img_1988
img_1988
Image Detail Image Download
img_1990
img_1990
Image Detail Image Download
img_1998
img_1998
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery