ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมงานครบรอบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

คณะผู้บริหารร่วมงานครบรอบ ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : เวลา ๑๐.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ร่วมงานครบรอบ ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน "มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการสรรสร้างชุมชนและสังคม" ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

img 1725

img 1732

img 1729

img 1741

 

img_1719
img_1719
Image Detail Image Download
img_1725
img_1725
Image Detail Image Download
img_1729
img_1729
Image Detail Image Download
img_1732
img_1732
Image Detail Image Download
img_1734
img_1734
Image Detail Image Download
img_1741
img_1741
Image Detail Image Download
img_1742
img_1742
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery