ภาพกิจกรรม - ประชุมประธานศูนย์/ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำอำเภอ พื้นที่จังหวัดน่าน

ประชุมประธานศูนย์/ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำอำเภอ พื้นที่จังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมประธานศูนย์/ผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำอำเภอ พื้นที่จังหวัดน่าน ส่วนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ แจ้งเรื่องอัตราพระสอนศีลธรรมแต่ละอำเภอที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนและอัตราว่าง การรับสมัครพระสอนศีลธรรมเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ การจัดทำบัญชีพระสอนศีลธรรมให้เป็นปัจจุบัน

img 1515

img 1518

img 1520

img 1521

img_1497
img_1497
Image Detail Image Download
img_1515
img_1515
Image Detail Image Download
img_1518
img_1518
Image Detail Image Download
img_1519
img_1519
Image Detail Image Download
img_1520
img_1520
Image Detail Image Download
img_1521
img_1521
Image Detail Image Download
img_1530
img_1530
Image Detail Image Download
img_1531
img_1531
Image Detail Image Download
img_1534
img_1534
Image Detail Image Download
img_1537
img_1537
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery