ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒,๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ภาควันเสาร์ - วันอาทิตย์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 1477

img 1480

img 1483

img 1489

img_1477
img_1477
Image Detail Image Download
img_1479
img_1479
Image Detail Image Download
img_1480
img_1480
Image Detail Image Download
img_1482
img_1482
Image Detail Image Download
img_1483
img_1483
Image Detail Image Download
img_1484
img_1484
Image Detail Image Download
img_1485
img_1485
Image Detail Image Download
img_1486
img_1486
Image Detail Image Download
img_1487
img_1487
Image Detail Image Download
img_1488
img_1488
Image Detail Image Download
img_1489
img_1489
Image Detail Image Download
img_1490
img_1490
Image Detail Image Download
img_1491
img_1491
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery