ภาพกิจกรรม - พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

  

          วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : เวลา ๑๙.00 น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอภูเพียง ได้จัดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ได้กำหนดสถานที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นสถานที่ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน และคณะสงฆ์ พระภิกษุ-สามเณร ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำฆ้อง ๒๐ ครั้ง เพื่ออนุโมทนา พร้อมพิธีที่จัดขึ้นที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร ในทุกขั้นตอน โดยวัดทุกวัดในทั่วราชอาณาจักร ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมนี้มี นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พล.ต.วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ และหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ เข้าร่วมพิธีกว่า ๒๐๐ คน ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เอกอัตรศาสนูปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ามกลางมหาสันนิบาต ประกอบด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ องค์มนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพระมหาเถรานุเถระแห่งสังฆมณฑล ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ให้วัดทั้งหลาย กระทำพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำฆ้อง เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ พร้อมกันทั่วประเทศในวันและเวลาดังกล่าว

img 1163

img 1165

img 1167

img 1170

img_1163
img_1163
Image Detail Image Download
img_1164
img_1164
Image Detail Image Download
img_1165
img_1165
Image Detail Image Download
img_1166
img_1166
Image Detail Image Download
img_1167
img_1167
Image Detail Image Download
img_1168
img_1168
Image Detail Image Download
img_1170
img_1170
Image Detail Image Download
img_1172
img_1172
Image Detail Image Download
img_1175
img_1175
Image Detail Image Download
img_1182
img_1182
Image Detail Image Download
img_1184
img_1184
Image Detail Image Download
img_1189
img_1189
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery