ภาพกิจกรรม - การประชุมสมาคมศิษย์เก่า มจร สัญจร

การประชุมสมาคมศิษย์เก่า มจร สัญจร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมประชุมสมาคมศิษย์เก่า มจร สัญจร เพื่อเยี่ยมเยือนและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน กับสมาคมสาขาโซนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ทางสมาคมศิษย์เก่า มจร ได้ถวายผ้าป่า โดยมียอดทั้งหมด ๑๗๑,๙๙๙ บาท ให้กับทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเป็นกองทุนในการดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ต่อไป

1

3

4

16712054 1190942017689457 8393821970403310032 n

1
1
Image Detail Image Download
2
2
Image Detail Image Download
3
3
Image Detail Image Download
4
4
Image Detail Image Download
5
5
Image Detail Image Download
6
6
Image Detail Image Download
7
7
Image Detail Image Download
8
8
Image Detail Image Download
16712054_1190942017689457_8393821970403310032_n
16712054_119094...
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery