ภาพกิจกรรม - ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันต้อนรับนางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑  นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์งบประมาณ  นางสาวลดาวรรณ ภาสุรกุล  ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณอุดมศึกษา ๒  นางเกสร ผลงาน  นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ  นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ  ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงบประมาณ พร้อมคณะ โดยได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0993

img 1035

img 1112

img 1137

img_0938
img_0938
Image Detail Image Download
img_0939
img_0939
Image Detail Image Download
img_0943
img_0943
Image Detail Image Download
img_0944
img_0944
Image Detail Image Download
img_0945
img_0945
Image Detail Image Download
img_0969
img_0969
Image Detail Image Download
img_0993
img_0993
Image Detail Image Download
img_1035
img_1035
Image Detail Image Download
img_1036
img_1036
Image Detail Image Download
img_1048
img_1048
Image Detail Image Download
img_1051
img_1051
Image Detail Image Download
img_1052
img_1052
Image Detail Image Download
img_1054
img_1054
Image Detail Image Download
img_1058
img_1058
Image Detail Image Download
img_1059
img_1059
Image Detail Image Download
img_1064
img_1064
Image Detail Image Download
img_1071
img_1071
Image Detail Image Download
img_1073
img_1073
Image Detail Image Download
img_1080
img_1080
Image Detail Image Download
img_1085
img_1085
Image Detail Image Download
img_1087
img_1087
Image Detail Image Download
img_1090
img_1090
Image Detail Image Download
img_1091
img_1091
Image Detail Image Download
img_1093
img_1093
Image Detail Image Download
img_1096
img_1096
Image Detail Image Download
img_1097
img_1097
Image Detail Image Download
img_1103
img_1103
Image Detail Image Download
img_1104
img_1104
Image Detail Image Download
img_1112
img_1112
Image Detail Image Download
img_1124
img_1124
Image Detail Image Download
img_1126
img_1126
Image Detail Image Download
img_1128
img_1128
Image Detail Image Download
img_1137
img_1137
Image Detail Image Download
img_1142
img_1142
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery