ภาพกิจกรรม - ห้องสมุด มุม ท่าน ว.วชิรเมธี

ห้องสมุด มุม ท่าน ว.วชิรเมธี

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖  โครงการ ห้องสมุด ว.วชิรเมธี ได้มาติดตั้ง อุปกรณ์ เพื่อจะใช้ในห้องสมุดของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ใช้เป็นที่สำหรับใส่หนังสือ ณ ห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

070620131629

070620131632

070620131635

070620131629
070620131629
Image Detail Image Download
070620131630
070620131630
Image Detail Image Download
070620131631
070620131631
Image Detail Image Download
070620131632
070620131632
Image Detail Image Download
070620131633
070620131633
Image Detail Image Download
070620131634
070620131634
Image Detail Image Download
070620131635
070620131635
Image Detail Image Download
070620131636
070620131636
Image Detail Image Download
070620131637
070620131637
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery