ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  (สำหรับนิสิตเรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) เพื่อให้การสอบวัดผลปลายภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งจะดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคในวันที่ ๑๑, ๑๒, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้

img 0875

img 0859

img 0857

img 0860

img_0857
img_0857
Image Detail Image Download
img_0859
img_0859
Image Detail Image Download
img_0860
img_0860
Image Detail Image Download
img_0861
img_0861
Image Detail Image Download
img_0862
img_0862
Image Detail Image Download
img_0863
img_0863
Image Detail Image Download
img_0864
img_0864
Image Detail Image Download
img_0865
img_0865
Image Detail Image Download
img_0867
img_0867
Image Detail Image Download
img_0868
img_0868
Image Detail Image Download
img_0869
img_0869
Image Detail Image Download
img_0875
img_0875
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery