ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมด้วยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0818

img 0823

img 0828

img 0841

img_0818
img_0818
Image Detail Image Download
img_0820
img_0820
Image Detail Image Download
img_0823
img_0823
Image Detail Image Download
img_0827
img_0827
Image Detail Image Download
img_0828
img_0828
Image Detail Image Download
img_0833
img_0833
Image Detail Image Download
img_0837
img_0837
Image Detail Image Download
img_0841
img_0841
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery