ภาพกิจกรรม - ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรพุทธเกษตร ประกาศนียบัตรอักษรศาสตร์ล้านนา หลักสูตรประกาศนียบัตรวัฒนธรรมท้องถิ่น และหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ซึ่งสืบเนื่องจากในคราวประชุมผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

img 0805

img 0808

img 0807

img 0810

img_0805
img_0805
Image Detail Image Download
img_0806
img_0806
Image Detail Image Download
img_0807
img_0807
Image Detail Image Download
img_0808
img_0808
Image Detail Image Download
img_0810
img_0810
Image Detail Image Download
img_0812
img_0812
Image Detail Image Download
img_0813
img_0813
Image Detail Image Download
img_0814
img_0814
Image Detail Image Download
img_0816
img_0816
Image Detail Image Download
img_0817
img_0817
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery