ภาพกิจกรรม - พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูนันทรัตนญาณ(บุญส่วย เดชปุญฺโญ)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูนันทรัตนญาณ(บุญส่วย เดชปุญฺโญ)

อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงเหนือ

 

          วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พระครูนันทรัตนญาณ(บุญส่วย เดชปุญฺโญ) อายุ ๘๒ พรรษา ๖๒ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงเหนือ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีพลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในพิธี ณ วัดหัวเวียงเหนือ

img 0633

img 0717

img 0740

img 0773

img_0477
img_0477
Image Detail Image Download
img_0483
img_0483
Image Detail Image Download
img_0491
img_0491
Image Detail Image Download
img_0492
img_0492
Image Detail Image Download
img_0494
img_0494
Image Detail Image Download
img_0496
img_0496
Image Detail Image Download
img_0497
img_0497
Image Detail Image Download
img_0504
img_0504
Image Detail Image Download
img_0507
img_0507
Image Detail Image Download
img_0509
img_0509
Image Detail Image Download
img_0510
img_0510
Image Detail Image Download
img_0515
img_0515
Image Detail Image Download
img_0517
img_0517
Image Detail Image Download
img_0518
img_0518
Image Detail Image Download
img_0534
img_0534
Image Detail Image Download
img_0537
img_0537
Image Detail Image Download
img_0543
img_0543
Image Detail Image Download
img_0544
img_0544
Image Detail Image Download
img_0549
img_0549
Image Detail Image Download
img_0552
img_0552
Image Detail Image Download
img_0563
img_0563
Image Detail Image Download
img_0580
img_0580
Image Detail Image Download
img_0585
img_0585
Image Detail Image Download
img_0590
img_0590
Image Detail Image Download
img_0597
img_0597
Image Detail Image Download
img_0605
img_0605
Image Detail Image Download
img_0615
img_0615
Image Detail Image Download
img_0617
img_0617
Image Detail Image Download
img_0619
img_0619
Image Detail Image Download
img_0620
img_0620
Image Detail Image Download
img_0622
img_0622
Image Detail Image Download
img_0629
img_0629
Image Detail Image Download
img_0633
img_0633
Image Detail Image Download
img_0637
img_0637
Image Detail Image Download
img_0671
img_0671
Image Detail Image Download
img_0682
img_0682
Image Detail Image Download
img_0687
img_0687
Image Detail Image Download
img_0697
img_0697
Image Detail Image Download
img_0700
img_0700
Image Detail Image Download
img_0701
img_0701
Image Detail Image Download
img_0703
img_0703
Image Detail Image Download
img_0705
img_0705
Image Detail Image Download
img_0708
img_0708
Image Detail Image Download
img_0717
img_0717
Image Detail Image Download
img_0729
img_0729
Image Detail Image Download
img_0740
img_0740
Image Detail Image Download
img_0767
img_0767
Image Detail Image Download
img_0773
img_0773
Image Detail Image Download
img_0777
img_0777
Image Detail Image Download
img_0780
img_0780
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery