ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน(E-Portfolio)

กิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน(E-Portfolio)

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน(E-Portfolio) ภายใต้โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะได้ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ(Operational Information System) โดยได้รับเกียรติจาก นางพิศมัย วงศ์จำปา รอง.ผอ.สำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตพะเยา เป็นวิทยากร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0349

img 0381

img 0393

img 0396

img_0319
img_0319
Image Detail Image Download
img_0320
img_0320
Image Detail Image Download
img_0325
img_0325
Image Detail Image Download
img_0326
img_0326
Image Detail Image Download
img_0331
img_0331
Image Detail Image Download
img_0332
img_0332
Image Detail Image Download
img_0338
img_0338
Image Detail Image Download
img_0343
img_0343
Image Detail Image Download
img_0349
img_0349
Image Detail Image Download
img_0353
img_0353
Image Detail Image Download
img_0355
img_0355
Image Detail Image Download
img_0357
img_0357
Image Detail Image Download
img_0372
img_0372
Image Detail Image Download
img_0374
img_0374
Image Detail Image Download
img_0381
img_0381
Image Detail Image Download
img_0388
img_0388
Image Detail Image Download
img_0390
img_0390
Image Detail Image Download
img_0392
img_0392
Image Detail Image Download
img_0393
img_0393
Image Detail Image Download
img_0395
img_0395
Image Detail Image Download
img_0396
img_0396
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery