ภาพกิจกรรม - การประชุมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บุคลากรจาก วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(จังหวัดน่าน) วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ร่วมกัน ประชุมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ ห้องประชุมวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 0280

img 0282

img 0302

img 0304

img_0280
img_0280
Image Detail Image Download
img_0282
img_0282
Image Detail Image Download
img_0302
img_0302
Image Detail Image Download
img_0303
img_0303
Image Detail Image Download
img_0304
img_0304
Image Detail Image Download
img_0305
img_0305
Image Detail Image Download
img_0307
img_0307
Image Detail Image Download
img_0308
img_0308
Image Detail Image Download
img_0309
img_0309
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery