ภาพกิจกรรม - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒธรรมบุคลากร

กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒธรรมบุคลากร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         เมื่อวันที่ ๒๓-๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒธรรมบุคลากร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อำเภอสังขละบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

img 9921 5

img 9921 6

img 9921 36

img 9921 44

img_9921 1
img_9921 1
Image Detail Image Download
img_9921 2
img_9921 2
Image Detail Image Download
img_9921 3
img_9921 3
Image Detail Image Download
img_9921 4
img_9921 4
Image Detail Image Download
img_9921 5
img_9921 5
Image Detail Image Download
img_9921 6
img_9921 6
Image Detail Image Download
img_9921 7
img_9921 7
Image Detail Image Download
img_9921 8
img_9921 8
Image Detail Image Download
img_9921 9
img_9921 9
Image Detail Image Download
img_9921 10
img_9921 10
Image Detail Image Download
img_9921 11
img_9921 11
Image Detail Image Download
img_9921 12
img_9921 12
Image Detail Image Download
img_9921 13
img_9921 13
Image Detail Image Download
img_9921 14
img_9921 14
Image Detail Image Download
img_9921 15
img_9921 15
Image Detail Image Download
img_9921 16
img_9921 16
Image Detail Image Download
img_9921 17
img_9921 17
Image Detail Image Download
img_9921 18
img_9921 18
Image Detail Image Download
img_9921 19
img_9921 19
Image Detail Image Download
img_9921 20
img_9921 20
Image Detail Image Download
img_9921 21
img_9921 21
Image Detail Image Download
img_9921 22
img_9921 22
Image Detail Image Download
img_9921 23
img_9921 23
Image Detail Image Download
img_9921 24
img_9921 24
Image Detail Image Download
img_9921 25
img_9921 25
Image Detail Image Download
img_9921 26
img_9921 26
Image Detail Image Download
img_9921 27
img_9921 27
Image Detail Image Download
img_9921 28
img_9921 28
Image Detail Image Download
img_9921 29
img_9921 29
Image Detail Image Download
img_9921 30
img_9921 30
Image Detail Image Download
img_9921 31
img_9921 31
Image Detail Image Download
img_9921 32
img_9921 32
Image Detail Image Download
img_9921 33
img_9921 33
Image Detail Image Download
img_9921 34
img_9921 34
Image Detail Image Download
img_9921 35
img_9921 35
Image Detail Image Download
img_9921 36
img_9921 36
Image Detail Image Download
img_9921 37
img_9921 37
Image Detail Image Download
img_9921 38
img_9921 38
Image Detail Image Download
img_9921 39
img_9921 39
Image Detail Image Download
img_9921 40
img_9921 40
Image Detail Image Download
img_9921 41
img_9921 41
Image Detail Image Download
img_9921 42
img_9921 42
Image Detail Image Download
img_9921 43
img_9921 43
Image Detail Image Download
img_9921 44
img_9921 44
Image Detail Image Download
img_9921 45
img_9921 45
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery