ภาพกิจกรรม - โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตและศิษย์เก่า

โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตและศิษย์เก่า

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตและศิษย์เก่า ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสงฆ์แพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนิสิต และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนิสิตรวมถึงศิษย์เก่า ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม (กลอรี่ เอสซี่) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

0001 15

0001 32

0001 69

0001 72

0001 1
0001 1
Image Detail Image Download
0001 2
0001 2
Image Detail Image Download
0001 3
0001 3
Image Detail Image Download
0001 4
0001 4
Image Detail Image Download
0001 5
0001 5
Image Detail Image Download
0001 6
0001 6
Image Detail Image Download
0001 7
0001 7
Image Detail Image Download
0001 8
0001 8
Image Detail Image Download
0001 9
0001 9
Image Detail Image Download
0001 10
0001 10
Image Detail Image Download
0001 11
0001 11
Image Detail Image Download
0001 12
0001 12
Image Detail Image Download
0001 13
0001 13
Image Detail Image Download
0001 14
0001 14
Image Detail Image Download
0001 15
0001 15
Image Detail Image Download
0001 16
0001 16
Image Detail Image Download
0001 17
0001 17
Image Detail Image Download
0001 18
0001 18
Image Detail Image Download
0001 19
0001 19
Image Detail Image Download
0001 20
0001 20
Image Detail Image Download
0001 21
0001 21
Image Detail Image Download
0001 22
0001 22
Image Detail Image Download
0001 23
0001 23
Image Detail Image Download
0001 24
0001 24
Image Detail Image Download
0001 25
0001 25
Image Detail Image Download
0001 26
0001 26
Image Detail Image Download
0001 27
0001 27
Image Detail Image Download
0001 28
0001 28
Image Detail Image Download
0001 29
0001 29
Image Detail Image Download
0001 30
0001 30
Image Detail Image Download
0001 31
0001 31
Image Detail Image Download
0001 32
0001 32
Image Detail Image Download
0001 33
0001 33
Image Detail Image Download
0001 34
0001 34
Image Detail Image Download
0001 35
0001 35
Image Detail Image Download
0001 36
0001 36
Image Detail Image Download
0001 37
0001 37
Image Detail Image Download
0001 38
0001 38
Image Detail Image Download
0001 39
0001 39
Image Detail Image Download
0001 40
0001 40
Image Detail Image Download
0001 41
0001 41
Image Detail Image Download
0001 42
0001 42
Image Detail Image Download
0001 43
0001 43
Image Detail Image Download
0001 44
0001 44
Image Detail Image Download
0001 45
0001 45
Image Detail Image Download
0001 46
0001 46
Image Detail Image Download
0001 47
0001 47
Image Detail Image Download
0001 48
0001 48
Image Detail Image Download
0001 49
0001 49
Image Detail Image Download
0001 50
0001 50
Image Detail Image Download
0001 51
0001 51
Image Detail Image Download
0001 52
0001 52
Image Detail Image Download
0001 53
0001 53
Image Detail Image Download
0001 54
0001 54
Image Detail Image Download
0001 55
0001 55
Image Detail Image Download
0001 56
0001 56
Image Detail Image Download
0001 57
0001 57
Image Detail Image Download
0001 58
0001 58
Image Detail Image Download
0001 59
0001 59
Image Detail Image Download
0001 60
0001 60
Image Detail Image Download
0001 61
0001 61
Image Detail Image Download
0001 62
0001 62
Image Detail Image Download
0001 63
0001 63
Image Detail Image Download
0001 64
0001 64
Image Detail Image Download
0001 65
0001 65
Image Detail Image Download
0001 66
0001 66
Image Detail Image Download
0001 67
0001 67
Image Detail Image Download
0001 68
0001 68
Image Detail Image Download
0001 69
0001 69
Image Detail Image Download
0001 70
0001 70
Image Detail Image Download
0001 71
0001 71
Image Detail Image Download
0001 72
0001 72
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery