ภาพกิจกรรม - การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อนวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รอง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ได้ร่วมกันประชุม เกี่ยวกับ อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต แต่ละห้อง ทั้งฝ่าย บรรพชิต และ คฤหัสถ์ มีหน้าที่ได้ดูแลนิสิต และการเข้าพบปะนิสิตในทุกเช้าวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 7598

img 7605

img 7606

img_7598
img_7598
Image Detail Image Download
img_7600
img_7600
Image Detail Image Download
img_7601
img_7601
Image Detail Image Download
img_7602
img_7602
Image Detail Image Download
img_7604
img_7604
Image Detail Image Download
img_7605
img_7605
Image Detail Image Download
img_7606
img_7606
Image Detail Image Download
img_7607
img_7607
Image Detail Image Download
img_7608
img_7608
Image Detail Image Download
img_7611
img_7611
Image Detail Image Download
img_7612
img_7612
Image Detail Image Download
img_7613
img_7613
Image Detail Image Download
img_7614
img_7614
Image Detail Image Download
img_7617
img_7617
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery