ภาพกิจกรรม - โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทะเบียนและวัดผล

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยในช่วงเช้าเป็นการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และวิธีการบริหารจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานจริง ณ กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวางแผนและนโยบาย กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพื่อนำมาบริหารจัดการให้การทำงานเป็นระบบที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

0061 9

0061 52

0061 54

0061 58

0061 1
0061 1
Image Detail Image Download
0061 2
0061 2
Image Detail Image Download
0061 3
0061 3
Image Detail Image Download
0061 4
0061 4
Image Detail Image Download
0061 5
0061 5
Image Detail Image Download
0061 6
0061 6
Image Detail Image Download
0061 7
0061 7
Image Detail Image Download
0061 8
0061 8
Image Detail Image Download
0061 9
0061 9
Image Detail Image Download
0061 10
0061 10
Image Detail Image Download
0061 11
0061 11
Image Detail Image Download
0061 12
0061 12
Image Detail Image Download
0061 13
0061 13
Image Detail Image Download
0061 14
0061 14
Image Detail Image Download
0061 15
0061 15
Image Detail Image Download
0061 16
0061 16
Image Detail Image Download
0061 17
0061 17
Image Detail Image Download
0061 18
0061 18
Image Detail Image Download
0061 19
0061 19
Image Detail Image Download
0061 20
0061 20
Image Detail Image Download
0061 21
0061 21
Image Detail Image Download
0061 22
0061 22
Image Detail Image Download
0061 23
0061 23
Image Detail Image Download
0061 24
0061 24
Image Detail Image Download
0061 25
0061 25
Image Detail Image Download
0061 26
0061 26
Image Detail Image Download
0061 27
0061 27
Image Detail Image Download
0061 28
0061 28
Image Detail Image Download
0061 29
0061 29
Image Detail Image Download
0061 30
0061 30
Image Detail Image Download
0061 31
0061 31
Image Detail Image Download
0061 32
0061 32
Image Detail Image Download
0061 33
0061 33
Image Detail Image Download
0061 34
0061 34
Image Detail Image Download
0061 35
0061 35
Image Detail Image Download
0061 36
0061 36
Image Detail Image Download
0061 37
0061 37
Image Detail Image Download
0061 38
0061 38
Image Detail Image Download
0061 39
0061 39
Image Detail Image Download
0061 40
0061 40
Image Detail Image Download
0061 41
0061 41
Image Detail Image Download
0061 42
0061 42
Image Detail Image Download
0061 43
0061 43
Image Detail Image Download
0061 44
0061 44
Image Detail Image Download
0061 45
0061 45
Image Detail Image Download
0061 46
0061 46
Image Detail Image Download
0061 47
0061 47
Image Detail Image Download
0061 48
0061 48
Image Detail Image Download
0061 49
0061 49
Image Detail Image Download
0061 50
0061 50
Image Detail Image Download
0061 51
0061 51
Image Detail Image Download
0061 52
0061 52
Image Detail Image Download
0061 53
0061 53
Image Detail Image Download
0061 54
0061 54
Image Detail Image Download
0061 55
0061 55
Image Detail Image Download
0061 56
0061 56
Image Detail Image Download
0061 57
0061 57
Image Detail Image Download
0061 58
0061 58
Image Detail Image Download
0061 59
0061 59
Image Detail Image Download
0061 60
0061 60
Image Detail Image Download
0061 61
0061 61
Image Detail Image Download
0061 62
0061 62
Image Detail Image Download
0061 63
0061 63
Image Detail Image Download
0061 64
0061 64
Image Detail Image Download
0061 65
0061 65
Image Detail Image Download
0061 66
0061 66
Image Detail Image Download
0061 67
0061 67
Image Detail Image Download
0061 68
0061 68
Image Detail Image Download
0061 69
0061 69
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery