ภาพกิจกรรม - กิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ (MCU NAN HENG CUP)

กิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ (MCU NAN HENG CUP)

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร กับ นิสิต จัดโดย ชมรม MCU Nan Sports Club โดยใช้ชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่า MCU NAN HENG CUP เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย ณ สนามหญ้าเทียม Nan-Arena

img 9401

img 9455

img 9459

img 9481

img_9401
img_9401
Image Detail Image Download
img_9406
img_9406
Image Detail Image Download
img_9407
img_9407
Image Detail Image Download
img_9409
img_9409
Image Detail Image Download
img_9410
img_9410
Image Detail Image Download
img_9411
img_9411
Image Detail Image Download
img_9413
img_9413
Image Detail Image Download
img_9415
img_9415
Image Detail Image Download
img_9417
img_9417
Image Detail Image Download
img_9422
img_9422
Image Detail Image Download
img_9423
img_9423
Image Detail Image Download
img_9424
img_9424
Image Detail Image Download
img_9425
img_9425
Image Detail Image Download
img_9429
img_9429
Image Detail Image Download
img_9430
img_9430
Image Detail Image Download
img_9432
img_9432
Image Detail Image Download
img_9433
img_9433
Image Detail Image Download
img_9434
img_9434
Image Detail Image Download
img_9435
img_9435
Image Detail Image Download
img_9446
img_9446
Image Detail Image Download
img_9447
img_9447
Image Detail Image Download
img_9448
img_9448
Image Detail Image Download
img_9450
img_9450
Image Detail Image Download
img_9451
img_9451
Image Detail Image Download
img_9452
img_9452
Image Detail Image Download
img_9455
img_9455
Image Detail Image Download
img_9459
img_9459
Image Detail Image Download
img_9462
img_9462
Image Detail Image Download
img_9467
img_9467
Image Detail Image Download
img_9472
img_9472
Image Detail Image Download
img_9474
img_9474
Image Detail Image Download
img_9477
img_9477
Image Detail Image Download
img_9481
img_9481
Image Detail Image Download
img_9486
img_9486
Image Detail Image Download
img_9489
img_9489
Image Detail Image Download
img_9491
img_9491
Image Detail Image Download
img_9494
img_9494
Image Detail Image Download
img_9496
img_9496
Image Detail Image Download
img_9498
img_9498
Image Detail Image Download
img_9502
img_9502
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery