ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

คณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โดยนายสนอง  ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยม ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

100990

img 9345

img 9349

img 9357

 

100990
100990
Image Detail Image Download
img_9345
img_9345
Image Detail Image Download
img_9349
img_9349
Image Detail Image Download
img_9350
img_9350
Image Detail Image Download
img_9353
img_9353
Image Detail Image Download
img_9355
img_9355
Image Detail Image Download
img_9357
img_9357
Image Detail Image Download
img_9363
img_9363
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery