ภาพกิจกรรม - ประชุมการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมการแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9332

img 9330

img 9308

img 9340

img_9290
img_9290
Image Detail Image Download
img_9293
img_9293
Image Detail Image Download
img_9294
img_9294
Image Detail Image Download
img_9298
img_9298
Image Detail Image Download
img_9299
img_9299
Image Detail Image Download
img_9301
img_9301
Image Detail Image Download
img_9302
img_9302
Image Detail Image Download
img_9303
img_9303
Image Detail Image Download
img_9304
img_9304
Image Detail Image Download
img_9305
img_9305
Image Detail Image Download
img_9308
img_9308
Image Detail Image Download
img_9312
img_9312
Image Detail Image Download
img_9313
img_9313
Image Detail Image Download
img_9316
img_9316
Image Detail Image Download
img_9317
img_9317
Image Detail Image Download
img_9326
img_9326
Image Detail Image Download
img_9328
img_9328
Image Detail Image Download
img_9330
img_9330
Image Detail Image Download
img_9332
img_9332
Image Detail Image Download
img_9340
img_9340
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery