ภาพกิจกรรม - ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งเรื่องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสราประจำจังหวัดน่าน เรื่องวัน เวลาปฏิบัติงานและวันหยุดของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พ.ศ.๒๕๖๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9201

img 9202

img 9203

img 9236

img_9201
img_9201
Image Detail Image Download
img_9202
img_9202
Image Detail Image Download
img_9203
img_9203
Image Detail Image Download
img_9204
img_9204
Image Detail Image Download
img_9212
img_9212
Image Detail Image Download
img_9213
img_9213
Image Detail Image Download
img_9215
img_9215
Image Detail Image Download
img_9231
img_9231
Image Detail Image Download
img_9236
img_9236
Image Detail Image Download
img_9244
img_9244
Image Detail Image Download
img_9246
img_9246
Image Detail Image Download
img_9248
img_9248
Image Detail Image Download
img_9267
img_9267
Image Detail Image Download
img_9269
img_9269
Image Detail Image Download
img_9272
img_9272
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery