ภาพกิจกรรม - ต้อนรับ หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร จังหวัดระยอง - จังหวัดจันทบุรี

ต้อนรับ หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร จังหวัดระยอง - จังหวัดจันทบุรี

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ต้อนรับ หน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - จังหวัดจันทบุรี ในโครงการทัศนศึกษาดูงาน คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่องมอบสิ่งของศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

img 9077

img 9078

img 9201

img 9205

img_9059
img_9059
Image Detail Image Download
img_9077
img_9077
Image Detail Image Download
img_9078
img_9078
Image Detail Image Download
img_9079
img_9079
Image Detail Image Download
img_9097
img_9097
Image Detail Image Download
img_9099
img_9099
Image Detail Image Download
img_9115
img_9115
Image Detail Image Download
img_9121
img_9121
Image Detail Image Download
img_9139
img_9139
Image Detail Image Download
img_9141
img_9141
Image Detail Image Download
img_9142
img_9142
Image Detail Image Download
img_9150
img_9150
Image Detail Image Download
img_9152
img_9152
Image Detail Image Download
img_9153
img_9153
Image Detail Image Download
img_9159
img_9159
Image Detail Image Download
img_9160
img_9160
Image Detail Image Download
img_9163
img_9163
Image Detail Image Download
img_9166
img_9166
Image Detail Image Download
img_9175
img_9175
Image Detail Image Download
img_9186
img_9186
Image Detail Image Download
img_9190
img_9190
Image Detail Image Download
img_9201
img_9201
Image Detail Image Download
img_9205
img_9205
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery