ภาพกิจกรรม - กิจกรรมนำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

กิจกรรมนำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้นำเสนอโครงการแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8218

img 8219

img 8224

img 8344

img_8218
img_8218
Image Detail Image Download
img_8219
img_8219
Image Detail Image Download
img_8221
img_8221
Image Detail Image Download
img_8224
img_8224
Image Detail Image Download
img_8225
img_8225
Image Detail Image Download
img_8226
img_8226
Image Detail Image Download
img_8227
img_8227
Image Detail Image Download
img_8230
img_8230
Image Detail Image Download
img_8233
img_8233
Image Detail Image Download
img_8246
img_8246
Image Detail Image Download
img_8251
img_8251
Image Detail Image Download
img_8260
img_8260
Image Detail Image Download
img_8264
img_8264
Image Detail Image Download
img_8265
img_8265
Image Detail Image Download
img_8270
img_8270
Image Detail Image Download
img_8272
img_8272
Image Detail Image Download
img_8275
img_8275
Image Detail Image Download
img_8278
img_8278
Image Detail Image Download
img_8281
img_8281
Image Detail Image Download
img_8283
img_8283
Image Detail Image Download
img_8288
img_8288
Image Detail Image Download
img_8291
img_8291
Image Detail Image Download
img_8298
img_8298
Image Detail Image Download
img_8300
img_8300
Image Detail Image Download
img_8310
img_8310
Image Detail Image Download
img_8335
img_8335
Image Detail Image Download
img_8336
img_8336
Image Detail Image Download
img_8340
img_8340
Image Detail Image Download
img_8344
img_8344
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery