ภาพกิจกรรม - ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. คณะวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ นำโดย พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ  พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ไปศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพการศึกษา เข้าพบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารทางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาเอกสารงานการประกันคุณภาพการศึกษา และมอบของที่ระลึกแก่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ทั้งนี้ ได้ความต้อนรับเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

img 2261

img 2310

img 2357

img 2456

img 2462

img_2261
img_2261
Image Detail Image Download
img_2262
img_2262
Image Detail Image Download
img_2263
img_2263
Image Detail Image Download
img_2264
img_2264
Image Detail Image Download
img_2265
img_2265
Image Detail Image Download
img_2266
img_2266
Image Detail Image Download
img_2267
img_2267
Image Detail Image Download
img_2268
img_2268
Image Detail Image Download
img_2269
img_2269
Image Detail Image Download
img_2272
img_2272
Image Detail Image Download
img_2273
img_2273
Image Detail Image Download
img_2274
img_2274
Image Detail Image Download
img_2277
img_2277
Image Detail Image Download
img_2278
img_2278
Image Detail Image Download
img_2281
img_2281
Image Detail Image Download
img_2283
img_2283
Image Detail Image Download
img_2284
img_2284
Image Detail Image Download
img_2285
img_2285
Image Detail Image Download
img_2286
img_2286
Image Detail Image Download
img_2287
img_2287
Image Detail Image Download
img_2288
img_2288
Image Detail Image Download
img_2292
img_2292
Image Detail Image Download
img_2295
img_2295
Image Detail Image Download
img_2297
img_2297
Image Detail Image Download
img_2299
img_2299
Image Detail Image Download
img_2301
img_2301
Image Detail Image Download
img_2302
img_2302
Image Detail Image Download
img_2304
img_2304
Image Detail Image Download
img_2306
img_2306
Image Detail Image Download
img_2309
img_2309
Image Detail Image Download
img_2310
img_2310
Image Detail Image Download
img_2313
img_2313
Image Detail Image Download
img_2318
img_2318
Image Detail Image Download
img_2322
img_2322
Image Detail Image Download
img_2323
img_2323
Image Detail Image Download
img_2325
img_2325
Image Detail Image Download
img_2326
img_2326
Image Detail Image Download
img_2354
img_2354
Image Detail Image Download
img_2357
img_2357
Image Detail Image Download
img_2367
img_2367
Image Detail Image Download
img_2368
img_2368
Image Detail Image Download
img_2372
img_2372
Image Detail Image Download
img_2373
img_2373
Image Detail Image Download
img_2376
img_2376
Image Detail Image Download
img_2426
img_2426
Image Detail Image Download
img_2428
img_2428
Image Detail Image Download
img_2435
img_2435
Image Detail Image Download
img_2456
img_2456
Image Detail Image Download
img_2462
img_2462
Image Detail Image Download
img_2469
img_2469
Image Detail Image Download
img_2479
img_2479
Image Detail Image Download
img_2480
img_2480
Image Detail Image Download
img_2495
img_2495
Image Detail Image Download
img_2527
img_2527
Image Detail Image Download
img_2528
img_2528
Image Detail Image Download
img_2529
img_2529
Image Detail Image Download
img_2533
img_2533
Image Detail Image Download
img_2534
img_2534
Image Detail Image Download
img_2535
img_2535
Image Detail Image Download
img_2538
img_2538
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery