ภาพกิจกรรม - ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันประชุมประจำเดือน ธันวาม ๒๕๕๙ เรื่องแจ้งเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เรื่องการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8039

img 8022

img 8024

img 8037

img_8022
img_8022
Image Detail Image Download
img_8024
img_8024
Image Detail Image Download
img_8033
img_8033
Image Detail Image Download
img_8034
img_8034
Image Detail Image Download
img_8037
img_8037
Image Detail Image Download
img_8039
img_8039
Image Detail Image Download
img_8040
img_8040
Image Detail Image Download
img_8043
img_8043
Image Detail Image Download
img_8046
img_8046
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery