ภาพกิจกรรม - พิธีสวดพระอภิธรรม ครบ ๕๐ วัน ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีสวดพระอภิธรรม ครบ ๕๐ วัน

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

          วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ : คณะสงฆ์หนเหนือ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน และวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวาระครบกำหนดปัญญาสมวาร ๕๐ วัน แห่งการสวรรคต ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยมี พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมด้วย นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดเครื่องทองน้อยบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนแต่งกายชุดไว้ทุกข์สีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากตามมติมหาเถรสมาคม เห็นชอบกำหนดวันพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นพระราชพิธีสวดปัญญาสมวาร เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบรอบวันสวรรคต ครบ ๕๐ วัน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเป็นการบำเพ็ญและแสดงความอาลัย

img 7390

img 7388

img 7273

img 7258

img_7121
img_7121
Image Detail Image Download
img_7132
img_7132
Image Detail Image Download
img_7136
img_7136
Image Detail Image Download
img_7145
img_7145
Image Detail Image Download
img_7147
img_7147
Image Detail Image Download
img_7162
img_7162
Image Detail Image Download
img_7169
img_7169
Image Detail Image Download
img_7181
img_7181
Image Detail Image Download
img_7196
img_7196
Image Detail Image Download
img_7198
img_7198
Image Detail Image Download
img_7211
img_7211
Image Detail Image Download
img_7212
img_7212
Image Detail Image Download
img_7214
img_7214
Image Detail Image Download
img_7216
img_7216
Image Detail Image Download
img_7220
img_7220
Image Detail Image Download
img_7222
img_7222
Image Detail Image Download
img_7224
img_7224
Image Detail Image Download
img_7227
img_7227
Image Detail Image Download
img_7229
img_7229
Image Detail Image Download
img_7230
img_7230
Image Detail Image Download
img_7231
img_7231
Image Detail Image Download
img_7232
img_7232
Image Detail Image Download
img_7233
img_7233
Image Detail Image Download
img_7234
img_7234
Image Detail Image Download
img_7236
img_7236
Image Detail Image Download
img_7237
img_7237
Image Detail Image Download
img_7238
img_7238
Image Detail Image Download
img_7239
img_7239
Image Detail Image Download
img_7240
img_7240
Image Detail Image Download
img_7242
img_7242
Image Detail Image Download
img_7243
img_7243
Image Detail Image Download
img_7244
img_7244
Image Detail Image Download
img_7258
img_7258
Image Detail Image Download
img_7259
img_7259
Image Detail Image Download
img_7260
img_7260
Image Detail Image Download
img_7261
img_7261
Image Detail Image Download
img_7264
img_7264
Image Detail Image Download
img_7273
img_7273
Image Detail Image Download
img_7276
img_7276
Image Detail Image Download
img_7278
img_7278
Image Detail Image Download
img_7279
img_7279
Image Detail Image Download
img_7282
img_7282
Image Detail Image Download
img_7286
img_7286
Image Detail Image Download
img_7293
img_7293
Image Detail Image Download
img_7297
img_7297
Image Detail Image Download
img_7299
img_7299
Image Detail Image Download
img_7300
img_7300
Image Detail Image Download
img_7302
img_7302
Image Detail Image Download
img_7305
img_7305
Image Detail Image Download
img_7312
img_7312
Image Detail Image Download
img_7315
img_7315
Image Detail Image Download
img_7321
img_7321
Image Detail Image Download
img_7328
img_7328
Image Detail Image Download
img_7332
img_7332
Image Detail Image Download
img_7355
img_7355
Image Detail Image Download
img_7357
img_7357
Image Detail Image Download
img_7361
img_7361
Image Detail Image Download
img_7364
img_7364
Image Detail Image Download
img_7372
img_7372
Image Detail Image Download
img_7375
img_7375
Image Detail Image Download
img_7382
img_7382
Image Detail Image Download
img_7385
img_7385
Image Detail Image Download
img_7387
img_7387
Image Detail Image Download
img_7388
img_7388
Image Detail Image Download
img_7389
img_7389
Image Detail Image Download
img_7390
img_7390
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery