ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ในจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ณ วัดศรีมงคล(ก๋ง) ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

img 6451

img 6700

img 6565

img 6854

img_6378
img_6378
Image Detail Image Download
img_6391
img_6391
Image Detail Image Download
img_6418
img_6418
Image Detail Image Download
img_6429
img_6429
Image Detail Image Download
img_6437
img_6437
Image Detail Image Download
img_6449
img_6449
Image Detail Image Download
img_6451
img_6451
Image Detail Image Download
img_6473
img_6473
Image Detail Image Download
img_6476
img_6476
Image Detail Image Download
img_6483
img_6483
Image Detail Image Download
img_6489
img_6489
Image Detail Image Download
img_6491
img_6491
Image Detail Image Download
img_6493
img_6493
Image Detail Image Download
img_6495
img_6495
Image Detail Image Download
img_6501
img_6501
Image Detail Image Download
img_6502
img_6502
Image Detail Image Download
img_6503
img_6503
Image Detail Image Download
img_6504
img_6504
Image Detail Image Download
img_6505
img_6505
Image Detail Image Download
img_6506
img_6506
Image Detail Image Download
img_6507
img_6507
Image Detail Image Download
img_6508
img_6508
Image Detail Image Download
img_6511
img_6511
Image Detail Image Download
img_6514
img_6514
Image Detail Image Download
img_6535
img_6535
Image Detail Image Download
img_6538
img_6538
Image Detail Image Download
img_6552
img_6552
Image Detail Image Download
img_6565
img_6565
Image Detail Image Download
img_6603
img_6603
Image Detail Image Download
img_6606
img_6606
Image Detail Image Download
img_6618
img_6618
Image Detail Image Download
img_6663
img_6663
Image Detail Image Download
img_6672
img_6672
Image Detail Image Download
img_6697
img_6697
Image Detail Image Download
img_6700
img_6700
Image Detail Image Download
img_6701
img_6701
Image Detail Image Download
img_6702
img_6702
Image Detail Image Download
img_6713
img_6713
Image Detail Image Download
img_6722
img_6722
Image Detail Image Download
img_6803
img_6803
Image Detail Image Download
img_6811
img_6811
Image Detail Image Download
img_6812
img_6812
Image Detail Image Download
img_6813
img_6813
Image Detail Image Download
img_6850
img_6850
Image Detail Image Download
img_6854
img_6854
Image Detail Image Download
img_6859
img_6859
Image Detail Image Download
img_6864
img_6864
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery