ภาพกิจกรรม - พิธีเปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีเปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดโครงการปริวาสกรรมและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม ต่อมาเวลา ๑๔.๐๐ น. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการปริวรรตธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน,โครงการความร่วมมือกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และโครงการพุทธเกษตร ณ อาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ต่อมาเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินโครงการการเปิดสอนหลักสูตรประกาศณียบัตรพระพุทธศาสนา ณ เรือนจำจังหวัดน่าน

img 5689

img 5826

img 5946

img 5986

img 6197

img_5446
img_5446
Image Detail Image Download
img_5447
img_5447
Image Detail Image Download
img_5458
img_5458
Image Detail Image Download
img_5462
img_5462
Image Detail Image Download
img_5472
img_5472
Image Detail Image Download
img_5476
img_5476
Image Detail Image Download
img_5480
img_5480
Image Detail Image Download
img_5489
img_5489
Image Detail Image Download
img_5502
img_5502
Image Detail Image Download
img_5509
img_5509
Image Detail Image Download
img_5515
img_5515
Image Detail Image Download
img_5516
img_5516
Image Detail Image Download
img_5521
img_5521
Image Detail Image Download
img_5522
img_5522
Image Detail Image Download
img_5530
img_5530
Image Detail Image Download
img_5533
img_5533
Image Detail Image Download
img_5535
img_5535
Image Detail Image Download
img_5537
img_5537
Image Detail Image Download
img_5541
img_5541
Image Detail Image Download
img_5543
img_5543
Image Detail Image Download
img_5544
img_5544
Image Detail Image Download
img_5547
img_5547
Image Detail Image Download
img_5551
img_5551
Image Detail Image Download
img_5552
img_5552
Image Detail Image Download
img_5553
img_5553
Image Detail Image Download
img_5562
img_5562
Image Detail Image Download
img_5564
img_5564
Image Detail Image Download
img_5574
img_5574
Image Detail Image Download
img_5579
img_5579
Image Detail Image Download
img_5589
img_5589
Image Detail Image Download
img_5619
img_5619
Image Detail Image Download
img_5623
img_5623
Image Detail Image Download
img_5624
img_5624
Image Detail Image Download
img_5639
img_5639
Image Detail Image Download
img_5655
img_5655
Image Detail Image Download
img_5671
img_5671
Image Detail Image Download
img_5676
img_5676
Image Detail Image Download
img_5682
img_5682
Image Detail Image Download
img_5689
img_5689
Image Detail Image Download
img_5693
img_5693
Image Detail Image Download
img_5698
img_5698
Image Detail Image Download
img_5710
img_5710
Image Detail Image Download
img_5717
img_5717
Image Detail Image Download
img_5730
img_5730
Image Detail Image Download
img_5732
img_5732
Image Detail Image Download
img_5738
img_5738
Image Detail Image Download
img_5745
img_5745
Image Detail Image Download
img_5749
img_5749
Image Detail Image Download
img_5752
img_5752
Image Detail Image Download
img_5759
img_5759
Image Detail Image Download
img_5761
img_5761
Image Detail Image Download
img_5769
img_5769
Image Detail Image Download
img_5787
img_5787
Image Detail Image Download
img_5789
img_5789
Image Detail Image Download
img_5793
img_5793
Image Detail Image Download
img_5795
img_5795
Image Detail Image Download
img_5798
img_5798
Image Detail Image Download
img_5799
img_5799
Image Detail Image Download
img_5800
img_5800
Image Detail Image Download
img_5805
img_5805
Image Detail Image Download
img_5806
img_5806
Image Detail Image Download
img_5808
img_5808
Image Detail Image Download
img_5816
img_5816
Image Detail Image Download
img_5822
img_5822
Image Detail Image Download
img_5826
img_5826
Image Detail Image Download
img_5828
img_5828
Image Detail Image Download
img_5833
img_5833
Image Detail Image Download
img_5855
img_5855
Image Detail Image Download
img_5858
img_5858
Image Detail Image Download
img_5862
img_5862
Image Detail Image Download
img_5863
img_5863
Image Detail Image Download
img_5867
img_5867
Image Detail Image Download
img_5869
img_5869
Image Detail Image Download
img_5877
img_5877
Image Detail Image Download
img_5886
img_5886
Image Detail Image Download
img_5889
img_5889
Image Detail Image Download
img_5892
img_5892
Image Detail Image Download
img_5895
img_5895
Image Detail Image Download
img_5903
img_5903
Image Detail Image Download
img_5918
img_5918
Image Detail Image Download
img_5933
img_5933
Image Detail Image Download
img_5935
img_5935
Image Detail Image Download
img_5936
img_5936
Image Detail Image Download
img_5946
img_5946
Image Detail Image Download
img_5950
img_5950
Image Detail Image Download
img_5952
img_5952
Image Detail Image Download
img_5959
img_5959
Image Detail Image Download
img_5962
img_5962
Image Detail Image Download
img_5964
img_5964
Image Detail Image Download
img_5967
img_5967
Image Detail Image Download
img_5978
img_5978
Image Detail Image Download
img_5986
img_5986
Image Detail Image Download
img_6001
img_6001
Image Detail Image Download
img_6009
img_6009
Image Detail Image Download
img_6016
img_6016
Image Detail Image Download
img_6027
img_6027
Image Detail Image Download
img_6034
img_6034
Image Detail Image Download
img_6037
img_6037
Image Detail Image Download
img_6059
img_6059
Image Detail Image Download
img_6066
img_6066
Image Detail Image Download
img_6074
img_6074
Image Detail Image Download
img_6080
img_6080
Image Detail Image Download
img_6083
img_6083
Image Detail Image Download
img_6086
img_6086
Image Detail Image Download
img_6088
img_6088
Image Detail Image Download
img_6092
img_6092
Image Detail Image Download
img_6095
img_6095
Image Detail Image Download
img_6100
img_6100
Image Detail Image Download
img_6111
img_6111
Image Detail Image Download
img_6113
img_6113
Image Detail Image Download
img_6114
img_6114
Image Detail Image Download
img_6115
img_6115
Image Detail Image Download
img_6120
img_6120
Image Detail Image Download
img_6121
img_6121
Image Detail Image Download
img_6122
img_6122
Image Detail Image Download
img_6123
img_6123
Image Detail Image Download
img_6124
img_6124
Image Detail Image Download
img_6130
img_6130
Image Detail Image Download
img_6143
img_6143
Image Detail Image Download
img_6146
img_6146
Image Detail Image Download
img_6151
img_6151
Image Detail Image Download
img_6167
img_6167
Image Detail Image Download
img_6181
img_6181
Image Detail Image Download
img_6188
img_6188
Image Detail Image Download
img_6197
img_6197
Image Detail Image Download
img_6217
img_6217
Image Detail Image Download
img_6221
img_6221
Image Detail Image Download
img_6224
img_6224
Image Detail Image Download
img_6230
img_6230
Image Detail Image Download
img_6231
img_6231
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery