ภาพกิจกรรม - การประชุมโครงการจัดซื้อตำราวิชาการ

การประชุมโครงการจัดซื้อตำราวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ร่วมกันประชุม พิจารณาจัดซื้อตำราวิชาการ ด้านพุทธศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ และด้านครุศาสตร์ ตลอดถึงตำราวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

20130606 142410

20130606 142442

20130606 142459

20130606_142410
20130606_142410
Image Detail Image Download
20130606_142442
20130606_142442
Image Detail Image Download
20130606_142459
20130606_142459
Image Detail Image Download
20130606_142527
20130606_142527
Image Detail Image Download
20130606_142548
20130606_142548
Image Detail Image Download
20130606_142751
20130606_142751
Image Detail Image Download
20130606_142814
20130606_142814
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery