ภาพกิจกรรม - โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย โดย อ.สมคิด นันต๊ะ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมด้วยคณะจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 3827

img 3846

img 3859

img 3860

img_3825
img_3825
Image Detail Image Download
img_3826
img_3826
Image Detail Image Download
img_3827
img_3827
Image Detail Image Download
img_3833
img_3833
Image Detail Image Download
img_3837
img_3837
Image Detail Image Download
img_3838
img_3838
Image Detail Image Download
img_3840
img_3840
Image Detail Image Download
img_3843
img_3843
Image Detail Image Download
img_3844
img_3844
Image Detail Image Download
img_3846
img_3846
Image Detail Image Download
img_3850
img_3850
Image Detail Image Download
img_3855
img_3855
Image Detail Image Download
img_3857
img_3857
Image Detail Image Download
img_3859
img_3859
Image Detail Image Download
img_3860
img_3860
Image Detail Image Download
img_3861
img_3861
Image Detail Image Download
img_3862
img_3862
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery