ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ภาควันเสาร์ - วันอาทิตย์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 3814

img 3816

img 3819

img 3812

img_3806
img_3806
Image Detail Image Download
img_3808
img_3808
Image Detail Image Download
img_3810
img_3810
Image Detail Image Download
img_3811
img_3811
Image Detail Image Download
img_3812
img_3812
Image Detail Image Download
img_3814
img_3814
Image Detail Image Download
img_3816
img_3816
Image Detail Image Download
img_3817
img_3817
Image Detail Image Download
img_3819
img_3819
Image Detail Image Download
img_3820
img_3820
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery