ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 3330

img 3331

img 3333

img 3334

img_3330
img_3330
Image Detail Image Download
img_3331
img_3331
Image Detail Image Download
img_3332
img_3332
Image Detail Image Download
img_3333
img_3333
Image Detail Image Download
img_3334
img_3334
Image Detail Image Download
img_3335
img_3335
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery