ภาพกิจกรรม - ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๙

ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวน่าน  ได้ร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัตวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อสืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย ภายในงานประเพณีทานสลากภัต ซี่งต้นสลากได้จัดทำขึ้นโดย คณะนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2708

img 2761

img 2786

img 2885

img_2707
img_2707
Image Detail Image Download
img_2708
img_2708
Image Detail Image Download
img_2709
img_2709
Image Detail Image Download
img_2710
img_2710
Image Detail Image Download
img_2711
img_2711
Image Detail Image Download
img_2712
img_2712
Image Detail Image Download
img_2713
img_2713
Image Detail Image Download
img_2714
img_2714
Image Detail Image Download
img_2715
img_2715
Image Detail Image Download
img_2716
img_2716
Image Detail Image Download
img_2717
img_2717
Image Detail Image Download
img_2724
img_2724
Image Detail Image Download
img_2728
img_2728
Image Detail Image Download
img_2731
img_2731
Image Detail Image Download
img_2732
img_2732
Image Detail Image Download
img_2735
img_2735
Image Detail Image Download
img_2736
img_2736
Image Detail Image Download
img_2745
img_2745
Image Detail Image Download
img_2751
img_2751
Image Detail Image Download
img_2755
img_2755
Image Detail Image Download
img_2756
img_2756
Image Detail Image Download
img_2761
img_2761
Image Detail Image Download
img_2763
img_2763
Image Detail Image Download
img_2776
img_2776
Image Detail Image Download
img_2786
img_2786
Image Detail Image Download
img_2798
img_2798
Image Detail Image Download
img_2800
img_2800
Image Detail Image Download
img_2808
img_2808
Image Detail Image Download
img_2811
img_2811
Image Detail Image Download
img_2849
img_2849
Image Detail Image Download
img_2850
img_2850
Image Detail Image Download
img_2852
img_2852
Image Detail Image Download
img_2860
img_2860
Image Detail Image Download
img_2865
img_2865
Image Detail Image Download
img_2884
img_2884
Image Detail Image Download
img_2885
img_2885
Image Detail Image Download
img_2886
img_2886
Image Detail Image Download
img_2906
img_2906
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery